Bericht van het bestuur

Beste (ouders van) leden van Schaakvereniging Leiderdorp


Afgelopen week heeft het bestuur overlegd hoe we aankijken tegenover een herstart van onze clubavond. Hoe je het ook bekijkt, het is nog onzeker hoe de komende weken/maanden zich gaan ontvouwen. We hebben echter de hoop dat we in september weer zouden kunnen beginnen. Sinds zeer kort zijn de basisscholen weer geheel opengesteld (weliswaar met nog beperkende maatregelen) en de lockdown maatregelen worden stapsgewijs versoepeld.

Wat we concreet willen doen, is dat we half augustus nog een beslissende inventarisatie maken over de mogelijke herstart – datum in september. Traditiegetrouw start ons seizoen eind augustus/begin september en we willen bekijken of dat voor het seizoen 2020/2021 ook weer mogelijk is.
Hoewel we allemaal heel graag zouden starten, en we vooral onze jeugdleden enorm missen (!) , moeten en willen we ons aan de richtlijnen houden die de overheid en de schaakbond uitvaardigen. Daarnaast zijn wij ons ook terdege bewust van het feit dat we vele kinderen en begeleiders moeten huisvesten in een binnenruimte. Maar als het verantwoord is, gaan we met vol plezier weer opstarten!


Rest mij eenieder een hele fijne vakantietijd toe te wensen en spreek ik, namens het bestuur, de diepe wens uit jullie in september in goede gezondheid weer te mogen begroeten,

Met vriendelijke groet,
Wim Kentstra
Voorzitter SV Leiderdorp